เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ ฮอร์เมซ่า

บริษัท ฮอร์เมซ่า (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ฮอร์เมซ่า (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อะไหล่ เตาหลอมอลูมิเนียม เครื่องจักรสนับสนุนกระบวนการหลอมอลูมิเนียมและอุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

MISSION

ภารกิจของเราคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของเรา ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยความถนัดและความต้องการของลูกค้า

เราก่อตั้งขึ้นในปี 2549 และทำงานให้กับตลาดเอเชียใต้ตั้งแต่นั้นมา