ผลิตภัณฑ์

เตาหลอม สำหรับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

เตาหลอม ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ

  • เตาหลอมแบบคงที่ รองรับมากถึง 800 กก. 
  • รุ่น HORCF
  • เตาเผาเชื้อเพลิงเบลล์ประสิทธิภาพสูงพร้อมเบ้าหลอมที่มีประสิทธิภาพสูง
  • การออกแบบที่เรียบง่าย
  • การเผาไหม้อัตโนมัติ
  • ใช้เชื้อเพลิงต่ำ
  • ความจุตั้งแต่ 100 ถึง 800 กิโลกรัม
 รุ่น เตาหลอม  ความจุ/กก.
HORC300F
HORC600F
HORC800F
100-300
600
800รูปภาพเพิ่มเติม